วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ผู้ว่าฯ ประกาศด่วน น้ำใกล้เต็มเขื่อน เตือน 9 อำเภอ เตรียมพร้อมอพยพ
SHARE

ผู้ว่าฯ ประกาศด่วน น้ำใกล้เต็มเขื่อน เตือน 9 อำเภอ เตรียมพร้อมอพยพ

โพสต์โดย 00 เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 - 08:37

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศด่วนถึง นายอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย และอําเภอเมืองยาง / ผู้อํานวยการอําเภอ เตือนชาวบ้านเตรียมพร้อมอพยพ 

ผู้ว่าฯ ประกาศด่วน น้ำใกล้เต็มเขื่อน เตือน 9 อำเภอ เตรียมพร้อมอพยพ

1. อ้างถึงวิทยุ โทรสารกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม.0023/496 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แจ้งเน้นย้ําในการเตรียมความพร้อม กรณีเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลาก

2. จังหวัดนครราชสีมา โดยอําเภอครบุรี แจ้งว่าโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 อ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำกักเก็บ115.75ล้าน ลบ.ม.หรือ82.10% และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนฯ เต็มความจุกักเก็บ 141 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยอาจจําเป็นต้องระบายน้ําออกจากเขื่อนฯ ลงคลองธรรมชาติ (ลําน้ำมูล) จึงขอให้ดําเนินการ ดังนี้

2.1 แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งติดลําน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่ง ลําน้ำ สร้างการรับรู้ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมอพยพ กรณีเกิดสถานการณ์ น้ำไหลหลากในพื้นที่

2.2 ให้บูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิฯ ในพื้นที่ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกําลัง เจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน บรรเทาภัย อํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

2.3 ประเมินสถานการณ์ หากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ให้สั่งอพยพ ประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันที

2.4 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเผชิญเหตุในพื้นที่

3. รายงานสถานการณ์ และผลการดําเนินการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทราบ โดยตรง ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 

เรียบเรียงข้อมูลโดย จาม


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com