วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
SHARE

ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63

โพสต์โดย 00 เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 - 10:56

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวน ค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563

ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวน ค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ ผู้ขับขี่ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้า พนักงานจราจร ได้ออก ใบสั่ง ให้แก่ ผู้ขับขี่ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวน ค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวน ค่าปรับ เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บรรดาประกาศ ข้อกำหนดหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63
ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก อีจัน,pixabay


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com
Privacy Policy