วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
มหาดไทย ยกเลิกหนังสือ แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายรับเสด็จ ส่งเสด็จ ในหลวง - พระราชินี
SHARE

มหาดไทย ยกเลิกหนังสือ แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายรับเสด็จ ส่งเสด็จ ในหลวง - พระราชินี

โพสต์โดย 00 เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 - 10:50

เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่หนังสือราชการ ด่วนที่สุด จาก กระทรวงมหาดไทย ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

มหาดไทย ยกเลิกหนังสือ แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายรับเสด็จ ส่งเสด็จ ในหลวง - พระราชินี

เรื่อง ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7167 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ นั้น

เนื่องจากเนื้อหาสาระมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในสาระสำคัญ จึงให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7167 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

มหาดไทย ยกเลิกหนังสือ แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายรับเสด็จ ส่งเสด็จ ในหลวง - พระราชินี

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com