วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
SHARE

สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 10 ธันวาคม 2563 - 17:30

สิ้นแล้วช้างน้อยชบาแก้ว ทิ้งไว้เพียงความทรงจำ ช้างน้อยผู้เติมเต็มความสุขให้กับชาวโซเชียล แม้กระทั้งผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า สาเหตุการเสียชีวิตสัตวแพทย์คาดเกิดจากการติดเชื้อ เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่าชบาแก้ว เกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง

สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

9 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 08.00 น. นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สัตวแพทย์ สบอ.10 (อุดรธานี) สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการดำเนินการตรวจสอบ ชันสูตร และเก็บตัวอย่าง หลักฐานต่าง ๆ จากซากลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ที่เสียชีวิต จนครบถ้วน และได้ทำการกลบฝังซาก โรยยาฆ่าเชื้อ ตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) รวมทั้งจะได้นำส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานเพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัย จำนวน ๓ แห่ง คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการต่อไป

สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ในเวลา ๑๐.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นายสัตวแพทย์ สบอ.๑๐ (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควาญช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) การชันสูตรและวินิจฉัยของทีมสัตวแพทย์เบื้องต้น ดังนี้

  • 1. การดูแลอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์จาก สบอ.๑๐ (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำทุกประการ
  • 2. การดูแลสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) โดยนายสัตวแพทย์ประจำ สบอ.๑๐ (อุดรธานี) ที่ผ่านมา ได้เข้ามาตรวจสอบสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เป็นประจำ ปรากฏว่า มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นปกติ ได้ทำการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ไม่มีอาการหรือลักษณะที่บ่งบอกว่ามีการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด
  • 3. ลักษณะอาการป่วยของลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ตั้งสมมติฐานไว้ ๒ ประเด็น คือ
  • ประเด็นที่ 1 มีลักษณะอาการคล้ายติดเชื้อโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้าง (EEHV)
  • ประเด็นที่ 2 เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินทางอาหาร
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ซึ่งทั้งสองอาการนั้นอาจเกิดมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จนเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและแสดงอาการอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงระหว่างวัน ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุณหภูมิในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และท้องที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ลดต่ำลง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ ๑๒ – ๑๔ องศาเซลเซียส ในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนบ่าย ประมาณ ๓๔ องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลางวันและกลางคืน

  • 4. ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูล : นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐

สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
สิ้นแล้ว ช้างน้อยชบาแก้ว ผู้เติมเต็มความสุขให้มนุษย์ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com