วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
คลัง ขยายเวลา 6 เดือน งดสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
SHARE

คลัง ขยายเวลา 6 เดือน งดสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โพสต์โดย 00 เมื่อ 14 มกราคม 2564 - 10:38

ประกาศกระทรวงการคลัง เพิ่มระยะเวลา งด สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี อีก 6 เดือน ถึงงวดเดือนมิถุนายน 2564

คลัง ขยายเวลา 6 เดือน งดสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง 

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา จึง เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่ผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 7 ง วันที่ 8 มกราคม 2564

คลัง ขยายเวลา 6 เดือน งดสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สาระสำคัญของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ ประกาศให้ลูกจ้างหรือนายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงินจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2564 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564

ฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้างที่ไม่ได้นำส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบในช่วงนี้ ให้ถือว่าสถานภาพยังคงอยู่ และนับต่อเนื่องไปได้

ในกรณีนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งข้างตัน หากลูกจ้างรายใดประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สามารถดำเนินการได้ โดยนายจ้างจะส่งงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรายนั้นหรือไม่ก็ได้

คลัง ขยายเวลา 6 เดือน งดสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com