วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก
SHARE

ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 30 มกราคม 2564 - 16:27

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 72.3% อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รองลงมา 49.3% อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้ และ 38.5% อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้น

ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง 'เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้' โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,206 คน พบว่า ประชาชน 35.3% ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 'เราชนะ' ขณะที่ 28.2% ได้รับสิทธิ์ ส่วน 20.4% ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ และ 16.1% ไม่แน่ใจ ต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อน

เมื่อถามกลุ่มได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ว่าได้รับสิทธิ์จากกลุ่มใดพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 40.4% อยู่ในกลุ่มเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ รองลงมา 35.2% อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ24.4% อยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิ์ ที่มีคุณสมบัติ

ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก
ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก

ทั้งนี้เมื่อถามกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะสาเหตุใดพบว่า ส่วนใหญ่ 51.8% เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รองลงมาคือ เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการการเมือง คิดเป็น 27.5% และเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.3

เมื่อถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากมีการเยียวยา 'โครงการเราชนะ' แก่ประชาชนทั่วประเทศแทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม ส่วนใหญ่ 82.2% เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ 41.4% คิดว่าทุกคน ทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน และ 40.8% เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อความเท่าเทียมกัน ขณะที่ 17.8% ไม่เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ 14.5% เห็นว่าควรช่วยเหลือแต่คนจน และ 3.3% เห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ

ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก
ผลสำรวจเยียวยา เราชนะ ชี้ โพลหนุนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ยุ่งยาก

สำหรับความเห็นต่อ โครงการเราชนะ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนมากน้อยพียงใด จากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ กลุ่มตัวอย่าง 47.8% เห็นว่าช่วยได้ระดับปานกลาง ส่วน 35.0% เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ 17.2% เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามถึงเรื่องที่อยากขอรัฐบาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะพบว่า ส่วนใหญ่ 72.3% อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รองลงมา 49.3% อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้ และ 38.5% อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้น

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรุงเทพโพลล์


- Body

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com