วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน
SHARE

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 24 เมษายน 2564 - 19:18

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งอดีตและปัจจุบัน กาแฟคือสิ่งที่คนจำนวนมาหลงไหลในกลิ่น และรสชาติ อีกทั้งกาแฟดำยังมีประโยชน์ต่อนร่างกายด้วย ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ เผยว่า ตั้งเป้าเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมกาแฟไทย สมาคมกาแฟและชาไทย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร โดยปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และช่วยแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบอะราบิกาผสมกาแฟดิบโรบัสตาในภาคใต้ พร้อมทั้งพิจารณาการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ กาแฟคั่ว กาแฟสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปผสม ปี 2564

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื่องจากปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวให้ได้มากที่สุด ผู้ผลิตต้องปรับตัวตลอดห่วงโซ่การผลิต อีกทั้ง ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคกาแฟทั่วโลกได้เปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กาแฟ เพื่อให้ทันต่อแนวโน้มสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมาย เป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมาย ผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ ในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและแสดงถึงอัตลักษณ์กาแฟไทยโดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอบคุณข้อมูลจาก thaigov


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com