วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 - 11:24

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์

ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 กุลยา ตันติเตมิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com