วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้
SHARE

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564 - 17:50

สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 24 พ.ค. 2564 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,713 ราย สะสม 103,350 ราย รักษาหาย 1,565 ราย สะสม 58,674 ราย กำลังรักษา 45,307 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย สะสม 712 ราย ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุมเข้มชายแดน หลังมีการตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้

24 พ.ค. 64 เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ระลอกเมษายน 64 (กรณีคลัสเตอร์สายพันธุ์แอฟฟริกาใต้ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และมาตรการการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ) โดยศูนย์ EOC COVID-19 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้
ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่มีการรายงานข่าว การตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อในผู้ป่วย คลัสเตอร์ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประเด็นสำคัญ ของการตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสนั้น เป็นเชื้อที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ ข้ามแม่น้ำที่กั้นระหว่างอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กับ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยจังหวัดนราธิวาส มีมาตรการ ดังนี้

สั่งการให้ฝ่ายปกครอง และหน่วยกำลังในพื้นที่อำเภอตากใบและ ทุกอำเภอชายแดนสอดส่องผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากพบส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการ ตรวจคัดกรองของสาธารณสุข

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น ต่างประเทศ หรือ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในจังหวัดนราธิวาส ทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยต้องไปรายงานตัวกับบุคลากรสาธารณสุขประจำอำเภอ หากต้องกักตัว ต้องยอมรับการกักกันตัวตามแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสกำหนด ใช้มาตรการทางกฎหมาย หากพบว่ามีการติดเชื้อแล้วยังเดินทางไปมา โดยไม่กักตัวในสถานที่กักตัว

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้
ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้

มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ปิดทั้งตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส คำสั่งที่2568/2564 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มีผลจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และปิดต่อเนื่องและตั้งจุดตรวจเป็นรายหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ของตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูลด้วย และเน้นย้ำว่ามาตรการต่างๆจะไม่สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และความร่วมจากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทางด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึง กรณีการติดเชื้อในผู้ป่วยคลัสเตอร์ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นเพศชายอายุ 32 ปี อาศัยอยู่ หมู่ที่ 9ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากการสอบสวนโรคพบว่ามารดา ภรรยาและบุตร ลักลอบเข้าจากประเทศมาเลเซียและมาพักอาศัยร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 11เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ได้รักษาตัว เก็บสิ่งส่งตรวจและรายงานผลว่าตรวจพบเชื้อ COVD-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งคุมเข้มชายแดน เฝ้าระวัง สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ทีมสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 698 ราย พบเชื้อจำนวน 81 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน จำนวน 160 ราย พบเชื้อ 2 ราย รวมพบเชื้อ จำนวน 8333 ราย เป็นผู้ป่วย ตำบลเกาะสะท้อน จำนวน 76 ราย ตำบลไพรวัน จำนวน 2ราย ตำบลศาลาใหม่ จำนวน 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ มีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การร่วมละหมาดในมัสยิด รวมกลุ่มสูบบารากู่

ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข ดังนี้ การนำผู้ป่วยจำนวน 83ราย ซึ่งไม่มีอาการจำนวน 47 ราย อาการเล็กน้อย จำนวน 29 ราย อาการปานกลางจำนวน 7 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนจำนวน 35 ราย โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง จำนวน 41 ราย และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 7 ราย ปัจจุบัน รักษาหายแล้วจำนวน 16 ราย กำลังรักษาจำนวน 67 ราย และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

การเฝ้าระวังสายพันธุ์แอพริกาใต้ โดยการส่งตรวจหาสายพันธุ์แอฟริกาใต้ พบเชื้อจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้รวดเร็ว เลี่ยงภูมิคุ้มกันและลดประสิทธิภาพวัคซีน ขณะนี้ผู้ป่วยจำหน่าย กลับบ้านแล้วทั้ง 3 ราย และมีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาเข้า Local Quarantine

พร้อมเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากพบเห็น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบทันที และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอประชาชนทุกคนได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอพลิเคชั่น หมอพร้อม อสม.ในพื้นที่ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhon


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com