วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64
SHARE

ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64

โพสต์โดย 00 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 - 11:48

สํานักงาน ก.พ. เผยแพร่ประกาศ เลื่อนการสอบ ประจำปี 2564 เพราะสถานกาณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้

ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64

สำนักข่าว brighttv รายงานว่า นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. ได้เผยประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 กำหนดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นั้น

ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค (1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2553 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ 1004/ว 3 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64

สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันที่ 19 กันยายน 2564

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64
ก.พ. ประกาศ เลื่อนสอบ ประจําปี 64

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก brighttv,สำนักงาน ก.พ.


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com