วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
มติยกเลิก  เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี
SHARE

มติยกเลิก เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี

โพสต์โดย Fairy Cat เมื่อ 29 พฤษภาคม 2564 - 09:58

ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จำกัด ทุกสาขา เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 ในกรณีธุรกิจสาขาต้องขอรับรองฮาลาลทุกสาขา

ประกาศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฉบับที่ 8/2554 (พิเศษ)

มติยกเลิก  เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย รับรองฮาลาลของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จํากัด จํานวน 4 สาขา ขณะนี้สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฯ และข้อกําหนดฯ ของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2559

มติยกเลิก  เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี

ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ได้พิจารณาแล้วมี มติยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จํากัด จํานวน 4 สาขา ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จํากัด HL.Code : K167/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

สถานที่ผลิตเลขที่ : 315 ถนนมหาไชย แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์ : ครัวฮาลาล

เครื่องหมายการค้า : ร้านทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี)

จํานวนผลิตภัณฑ์ : 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

สาเหตุที่ยกเลิก : เนื่องจากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

2. บริษัท ทิพย์สมัย (รางน้ำ) จํากัด HL.Code : K168/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

สถานที่ผลิตเลขที่ : 81 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์ : ครัวฮาลาล

เครื่องหมายการค้า : ร้านทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี)

จํานวนผลิตภัณฑ์ : 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

สาเหตุที่ยกเลิก : เนื่องจากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

มติยกเลิก  เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี

3. บริษัท ทิพย์สมัย จํากัด (สาขาไอคอนสยาม) HL.Code : K170/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

สถานที่ผลิตเลขที่ : 299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 6 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์ : ครัวฮาลาล

เครื่องหมายการค้า : ร้านทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี)

จํานวนผลิตภัณฑ์ : 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

สาเหตุที่ยกเลิก : เนื่องจากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

4. บริษัท ทิพย์สมัย (สยามพารากอน) จํากัด HIL.Code : K169/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

สถานที่ผลิตเลขที่ : 99/1 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น จี ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์ : ครัวฮาลาล

เครื่องหมายการค้า : ร้านทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี)

จํานวนผลิตภัณฑ์ : 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

สาเหตุที่ยกเลิก : เนื่องจากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

(นายณรงค์เดช สุขจันทร์) รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มติยกเลิก  เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี
มติยกเลิก  เครื่องหมายฮาลาล ผัดไทยประตูผี

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก 

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com