วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
อาสาฯ ตามหาญาติคุณยาย
SHARE

อาสาฯ ตามหาญาติคุณยาย

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 3 กันยายน 2564 - 19:13

อาสาฯ มูลนิธิร่วมกตัญญู โพสต์ประกาศ ต า ม ห า ญ า ติ คุ ณ ย า ย หลัง พ บ อยู่บริเวณพงหญ้าติดกับถนน หน้า ส ถ า บั น ธั ญ รั ก ษ์​ จ.ปทุมธานี

อาสาฯ ตามหาญาติคุณยาย

วันนี้ 3 กันยายน 2564 เพจอาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สภ. ส ว น พ ริ ก ไ ท ย ได้โพสต์แจ้ง ข่ า วพ บ ผู้ สู ง อ า ยุ หญิง นอ น อยู่ ในส ภาพ อ่ อ น เพลี ย มีผ้ า ใ บ ปู ร อ ง อยู่ บ ริ เ ว ณ พ ง หญ้ า ริม คล อ ง  ติด ขอ บ ถ น น

โดย มูลนิธิ ได้ประกาศตามหาญาติ คุณ ย า ยท่ า นนี้ ผ่าน เฟซบุ๊กเพจ อาสาฯมู ล นิ ธิ ร่วมก ตั ญ ญู จุด ส ภ .ส ว น พ ริ ก ไ ท ย ไว้ว่า

ช่วยตามหาญาติครับ เมื่อเวลา​ 12.30​ น. ศูนย์วิทยุร่วมปทุมฯ​ รับแจ้งพบผู้ ป่ ว ยหญิงสู ง อ า ยุ​ มีอาการ อ่ อ นเ พ ลี ย​ ไม่ มี แ ร ง​ ใน พ ง ห ญ้ า ริ ม ค ล อ ง​ ห น้ าส ถ าบั น ธั ญ รั ก ษ์​

ทราบชื่อ น.ส.ทองอยู่​ ทองนิล​ อายุ​ 69​ ปี​ ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน เลขที่ 6 หมู่ 8 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

อาสาสมัครให้การช่วยเหลือนำส่ง​ รพ.ภูมิพล ขออนุญาตไม่ เ บ ล อ  ภ า พเพื่อตามหาญาติครับ Cr.สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ทางเพจได้ลงบัตรประชาชน ของคุณยายท่านนี้ดังภาพด้านล่าง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สภ.สวนพริกไทย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com