วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี
SHARE

กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี

โพสต์โดย Fairy Cat เมื่อ 19 กันยายน 2564 - 11:58

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงการขอสำเนาทะเบียนบ้าน จดทะเบียนสมรส และขอเปลี่ยนชื่อสกุล ถ่ายสำเนา รายละหนึ่งบาท  ในช่วงที่เกิดจากโรคติด เ ชื้ อ CV - 19 (ฉบับที่ 2)

กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี

ประกาศดังกล่าวให้เหตุผลว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เ ชื้ อ CV - 19 ยังคงทวีความรุนแรง มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ดังต่อไปนี้

(1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

(2) การออกใบแทนใบรับ

(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร 

กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครองอีกสอง ซึ่งเป็นการลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว และจดทะเบียนสมรส กรณีภัยที่เกิดจากโรคติด เ ชื้ อ CV - 19 ดังต่อไปนี้

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้  นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท

(2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท

(3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท

กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล 

กรมการปกครองสั่ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ถึงสิ้นปี

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึก

IG tulyatep และ jj_akhamsiri


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com