วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
SHARE

ลดเงินสมทบ

โพสต์โดย เพลิงไร้ควัน เมื่อ 28 มีนาคม 2565 - 17:41

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. -ก.ค. 65 โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ในระบบประกันสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ประชุม คร. มีมติ ลดอัตราเงินสบทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการ สามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มหักเงินสมทบอัตราใหม่ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65 เป็นต้นไป 

ตัวอย่างวิธีคำนวนเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 33 

อัตราเดิม เงินเดือน 15,000 (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

อัตราใหม่ เงินเดือน 15,000 (เงินเดือน) x 1 % (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 150 (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นของ ลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคม แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40  ลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 65  เป็นระยเวลานาน 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการออกมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมา ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้ รัฐบาล ทุกกระทรวง และทุกหน่วยงาน กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้มากที่สุด ให้พ้นวิกฤตซ้อนวิกฤตนี้ไปให้ได้ โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และเร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูประเทศที่ได้วางไว้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ การเปิดประเทศและการท่องเที่ยวในระยะต่อไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ รวมไปถึงการช่วยลดภาระ แบ่งเบาค่าครองชีพด้วยมาตรการต่าง ๆ และแก้ปัญหาหนี้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip