วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
SHARE

คำสั่งเด็ดขาด!! "สั่งปิดสถานที่"

โพสต์โดย กระสุนปุยเมฆ เมื่อ 20 เมษายน 2565 - 16:28

จากเฟซบุ๊ก จังหวัดนนทบุรี สั่งปิดร้านเดอะมูลบาร์คาเฟ่แอนด์เรสเตอรองก์ อำเภอบางใหญ่ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และขอความร่วมมือผู้ที่เข้าใช้บริการที่ร้าน ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าเข้าข่ายติดเชือ (ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด) ให้เข้ารับการรักษาทันที

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัด นนทบุรียังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งอำเภอบางใหญ่ มีอัตรา ป่วยด้วยโรคโควิด 19 สูงที่สุดในจังหวัด คือ 4,270 คนต่อแสนประชากร การจัดกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลย ไปปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการรวมกลุ่มที่หนาแน่น ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้รับบริการโดยตรง จึงอาจเป็น พาหะในการแพร่เชื้อได้แม้จะยังไม่แสดงอาการของโรค

ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด หากยังให้สถานประกอบการดำเนินกิจการต่อไปอาจทำให้ เกิดการแพร่ระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน และนำสู่การแพร่ระบาดไปโนวงกว้าง ยากต่อการควบคุมป้องกันในภายหลัง

 

ขอขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี , The Moon Bar

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip