วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
SHARE

อย่าโดนเอาเปรียบจากนายจ้าง ค่าแรงวันหยุด ค่าล่วงเวลา ต้องจ่ายกี่เท่า

โพสต์โดย เพลิงไร้ควัน เมื่อ 29 เมษายน 2565 - 13:36

สิทธิประโยชน์ลูกจ้างควรรู้ไว้ ค่าแรงวันหยุด ค่าล่วงเวลา (OT) ต้องได้รับกี่เท่าของอัตราค่าจ้าง จะได้ไม่โดนเอาเปรียบ

วันแรงงานแห่งชาติที่จะถึงนี้  เราขอนำเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างอย่างไร ทำความเข้าใจเรื่องอัตราค่าแรงในวันหยุด และค่าล่วงเวลา (OT) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ระบุตามกฎหมายแรงงานไว้ตามนี้

 

1.กรณีลูกจ้างทำงานในวันหยุด (วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดตามประเพณี ,วันหยุดพักผ่อนประจำปี )  

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1.ลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

2.ลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด  จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด  หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

2.กรณีลูกจ้างทำล่วงเวลา(OT)ในวันทำงานปกติ

กรณีพนักงานทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน (OT)  นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 1.5 ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่า 1.5 ของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน

3.กรณีลูกจ้างทำล่วงเวลา(OT )ในวันหยุด (วันหยุดประจำสัปดาห์ / วันหยุดตามประเพณี / วันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีพนักงานทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

 ตัวอย่างเช่น  เวลางานปกติในวันหยุดกำหนดให้พนักงานมาทำงานเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. แต่พนักงานอาจจำเป็นต้องทำงานให้แล้วเสร็จ จึงทำงานจนถึงเวลา 20.00 น. ลักษณะแบบนี้เข้าข่ายที่นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง

ขอขอบคุณ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip