วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
SHARE

ลด เงินสมทบ

โพสต์โดย เพลิงไร้ควัน เมื่อ 6 พฤษภาคม 2565 - 11:16

เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาสแจ้งว่า ประกันสังคม ได้ปรับลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง สำหรับมาตรา 33 และ มาตรา 39 ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33  

ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น 

- เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน

- เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน 

ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 

ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9

จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือเพียง 91 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังได้เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันได้เลย ทั้งนี้ แนะนำติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ กรุณาติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-9562500-10

ท่านสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip