วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
SHARE

เปิดแล้ว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม-เอกสาร ได้ที่นี่

โพสต์โดย เมฆาจรดทราย เมื่อ 12 กันยายน 2565 - 10:00

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 หลังจากที่มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ โดยครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ กระทรวงการคลัง มีการเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น ถึงวิธีการลงทะเบียนบัตรคนจน โดยเฉพาะแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว และไม่มีครอบครัว

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารกรุงไทย

- สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

- ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ

- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น

ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท

ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท

ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)

เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)

เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)

เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.)  100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ

เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้ 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

ขอบคุณ โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com