วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
SHARE

ผ่านหรือไม่ ตรวจสอบเลย! ผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

โพสต์โดย บอลลูนไร้ลม เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 - 11:01

ตรวจสอบสถานะได้แล้วตอนนี้ หลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -31 ตุลาคม 2565 ซึ่งกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2565 นี้ เป็นการตรวจสอบ ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 8 ผ่าน-ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรต่อไป

สรุปวันเช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 •  รอบที่ 1️ ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565 

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565 

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 5 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 6 ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 7 ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 •  รอบที่ 8 ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 ณ จุดที่ลงทะเบียน และสามารถเช็คสถานะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

 • สถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตัวเองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียน ที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 เช็คสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

แก้ไขข้อมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ในวันที่ 16 ก.ย.-11 พ.ย.2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการสมัครผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ช่องทางการตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 • การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง เพียงพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ วัน เดือน ปีเกิด
 • คลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
 • คลิกปุ่มสีส้ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

2. ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผ่านจุดบริการรับลงทะเบียน

 • ให้ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนไว้ และยื่นตรวจสอบสิทธิ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอตรวจสอบผลการสมัคร และยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว 

และไม่มีครอบครัว

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร

 •  แบบฟอร์มลงทะเบียน

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกที่นี่

หลังจากเช็คสถานะการลงทะเบียนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • กันยายน - พฤศจิกายน 65 - ประกาศผลคัดกรองจากกรมการปกครอง
 • มกราคม - ประกาศผลคัดกรองผ่านคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 47 หน่วยงาน
 • มกราคม - ยืนยันตัวตน
 • กุมภาพันธ์ - ประกาศใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

ขอบคุณ กระทรวงการคลังแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com