ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงฤดูฝน

พลอยมึน Jarm
24 พฤษภาคม 2560 - 15:31(แก้ไข)
กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงฤดูฝน

          กรมการขนส่งทางบก แนะนำ ประชาชนเตรียมความพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงฤดูฝน เตือน ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ช่วงฝนตก ตรวจสภาพรถ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด กรณีที่จำเป็นต้องจอดรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย  

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงฤดูฝน

           สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพิ่มมากกว่าปกติ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ กรมการขนส่งทางบก เตือน ประชาชนผู้ขับขี่ให้เตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงฤดูฝน แนะนำเจ้าของรถควรตรวจสภาพรถและส่วนอุปกรณ์ควบให้พร้อมใช้งาน ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ขณะฝนตก ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด งดทำกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิขณะขับรถ ในกรณีที่จำเป็นต้องจอดรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย

          กรมการขนส่งทางบก แนะนำการเตรียมรถเมื่อเข้าสู่หน้าฝน ผู้ขับขี่ควรตรวจสภาพรถ และส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน ที่ปัดน้ำฝน ยางที่ปัดน้ำฝนไม่ยึดเกี่ยวกระจก ตรวจและเติมน้ำล้างกระจกในหม้อพักน้ำ ปุ่มฉีกน้ำล้างกระจกทำความสะอาดกระจกได้ดี ระบบสัญญาณไฟทุกจุดของรถ มีความพร้อมใช้งานในกรณีฝนตก ความสมบูรณ์ของยางรถยนต์ ดอกยางมีความลึกพอสามารถยึดเกาะถนนและรีดน้ำได้ดี ระบบเบรกพร้อม หากขับผ่านถนนเปียกหรือลุยน้ำมาแล้วให้เหยียบเบรกย้ำ เพื่อให้เบรกเกิดความร้อนและพร้อมใช้งานต่อไป 

          ในช่วงที่ฝนตก ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก ควรขับขี่อย่างมีสมาธิ งดเว้นกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิ พบถนนลื่น ทัศนวิสัยไม่ชัด ให้ขับช้าลง เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ  เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาที่ฝนตก คนขับและผู้โดยสารควรรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อก ขับช้า เด็กเล็กไม่ควรให้ซ้อนท้าย 

           กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รถเสีย ประสบอุบัติเหตุ จำเป็นต้องจอดข้างทาง มีคำแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้  พยายามเคลื่อนรถให้พ้นทางเดินรถ ถ้าจำเป็นต้องจอดในทางเดินรถ ควรจอดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร จอดรถให้ชิดไหล่ทางมากที่สุด เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือ เปิดไฟเหลืองกระพริบ นำป้ายเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอื่นๆ เช่น กรวยสามเหลี่ยม กิ่งไม้ หรือผ้าที่เห็นเด่นชัดมาวางไว้ด้านหลัง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

           ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถโดยสาร ร่วมกันเตรียมความพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงฤดูฝน เสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากพบพฤติกรรมขับขี่รถไม่ปลอดภัย สภาพรถไม่ปลอดภัย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกได้ทาง https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook