ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

ดีเดย์! ตั้งแต่ช่วงเย็น วันที่ 27-30 กรกฎาคม นี้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

พลอยมึน Jarm
26 กรกฏาคม 2560 - 10:15(แก้ไข)
ดีเดย์! ตั้งแต่ช่วงเย็น วันที่ 27-30 กรกฎาคม นี้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

          ดีเดย์!!! ตั้งแต่ช่วงเย็น วันที่ 27-30 กรกฎาคม นี้  กรมการขนส่งทางบกกำหนดดำเนินการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการ ให้บริการในอนาคต แนะ!!! ประชาชนดำเนินการด้านทะเบียนและ ภาษีรถล่วงหน้า ภายในเวลา 15.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ดีเดย์! ตั้งแต่ช่วงเย็น วันที่ 27-30 กรกฎาคม นี้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

          นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management : MDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดปิดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานและโอนย้ายข้อมูลมายังฐานข้อมูลกลางและมีกำหนด “ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว” ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่  27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 

          ซึ่งจะส่งผลให้บริการรับชำระภาษีรถภายนอกสำนักงานขนส่งที่ให้บริการในช่วงวันหยุดไม่สามารถให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ อาทิ การให้บริการ “ช้อปให้พอแล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) รับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัลเวสต์เกต) รวมถึงระบบรายงานผลของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนซึ่งจะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกได้ 

          นอกจากนี้ การปิดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการให้บริการดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับการทำงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ไม่สามารถให้บริการตรวจสภาพรถเก๋ง รถกระบะและรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ซึ่งครบกำหนดต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปี ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนหรือเจ้าของรถที่จำเป็นต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. หรือครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปี ติดต่อดำเนินการล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 15.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

          นายณันทพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนหรือเจ้าของรถที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ติดต่อภายหลังจากการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการให้ บริการบนระบบใหม่ (31 ก.ค. – 3 ส.ค.) ประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกบ้าง โดยจะสามารถให้บริการประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

          ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกในช่วงเวลาดังกล่าว อันเนื่องมาจากการปรับปรุงและยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ โดยระบบที่กำลังพัฒนาจะครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานของกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนรถ ทะเบียนใบอนุญาตขับขี่ประเภทต่างๆ ซึ่งจะทำให้การประมวลผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยกระดับการให้บริการประชาชนไปสู่มาตรฐานที่เหนือกว่าที่เคยเป็นมา มีข้อสงสัยสอบถาม โทร. 1584  

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook