โซเชียล Share0 Tweet

เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!

Clover Jarm
2 มกราคม 2562 - 13:05(แก้ไข)
เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ออกมาให้ประชาชนคนไทยเห็นแล้วจ้า ซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างไปจากปีก่อนไหมนั้น ชาวเน็ตได้วิเคราะห์ไว้เป็นข้อๆ แล้ว

เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!

เฟซบุ๊ก วิญญัติ ชาติมนตรี ได้เผย ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 พร้อมวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ว่า "ผมขอตั้งข้อสังเกตรูปแบบบัตรเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 กับ ระเบียบฯ พ.ศ.2554 ดังนี้

1.ถ้อยคำที่กำหนด

ตามข้อ119 (2561)บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

(2)ด้านในของบัตรเลือกตั้งให้มีคำอธิบายเกี่ยวกับการทำเครื่องหมาย หมายเลขผู้สมัคร ช่องทำเครื่องหมาย และช่องไม่เลือกผู้ใด

ข้อ 106 (2554)บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้มีลักษณะ ดังนี้

(2)ด้านในของบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน ช่องทำเครื่องหมาย หมายเลขพรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองและคำอธิบายเกี่ยวกับการทำเครื่องหมาย

2.เกณฑ์ที่ต้องมีในบัตรเลือกตั้ง

ตามข้อ 119(2561) คำว่า “อย่างน้อยมีลักษณะ” หมายความว่า ด้านในบัตรมีอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ก็ได้ อาจไม่จำเป็นต้องมีมากกว่านี้ โดยคกก.ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ตามความข้อ 106(2554) คำว่า “บัตรเลือกตั้ง...ให้มีลักษณะ” หมายความว่า ด้านในบัตรต้องมีรายรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ 106(2)

เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!

3. ความแตกต่างของบัตรเลือกตั้งใหม่ อาจไม่มีทั้งชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมาย พรรคการเมือง(โลโก้)ก็ได้ แต่จะเห็นว่าตามบัตรเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ต้องมีชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง

*ประเด็นพิจารณา:

เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และ มาตรา 48 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ระบุให้ผู้สมัครแต่ละพรรคมีเบอร์แตกต่างกันออกไปในแต่ละเขตเลือกตั้ง หากผู้สมัครของพรรคนั้นไม่ได้เบอร์เดียวกันกับพรรคการเมือง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาตามระเบียบ กกต.ฯ พ.ศ.2561 ที่นำมาตั้งข้อสังเกตนี้ ถ้อยคำตาม ข้อ 119 ที่ระบุว่า “อย่างน้อยมีลักษณะ” ดังนั้น กกต. อาจกำหนดอย่างน้อยเพียงหมายเลขผู้สมัคร ปัญหาความสับสนย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วผลตามมา คือ คะแนนเสียงที่จะได้รับแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะถูกบิดเบือนจากความเป็นจริงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง

ในส่วนของระเบียบ กกต.2554 ที่บัตรเลือกตั้งต้องมีชื่อพรรคและโลโก้พรรค

หากเป็นกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเดียวกัน มีเบอร์ในการลงคะแนนเบอร์เดียวกัน ไม่ว่าจะไปสมัครในเขตพื้นที่หรือจังหวัดใดก็ตาม ประชาชนก็จดจำได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน

จึงมีคำถามว่า กกต. อีกหนึ่งองค์กรอิสระจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งได้เพียงใด หากในบัตรเลือกตั้ง ไม่มีชื่อพรรค และเครื่องหมายพรรค(โลโก้) มีรูปแบบเป็นสากล กกต.จะอำนวยการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรมได้อย่างไร? #บัตรเลือกตั้งเป็นอีกอาวุธสำคัญที่จะทำลายระบอบเผด็จการ

เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!
เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!
เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!
เปิดภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มาพร้อมโลโก้พรรค!

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

วิญญัติ ชาติมนตรี

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook