วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม
SHARE

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

โพสต์โดย Shambhala TS เมื่อ 20 กันยายน 2561 - 13:08
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม.com ประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าวผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำของสังคม

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจโททวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินคืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

และทางพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สิน ของประชาชน เพื่อเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีลักษณะเป็นการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด มีการเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนมีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ โดยให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

ตำรวจภูธรภาค 6 โดย พลตำรวจโททวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน” และสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหาย ในคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายผู้มีอิทธิพลมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดยหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ได้ดำเนินการ ตามสั่งการ จนมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เดินทางมารับมอบโฉนดที่ดินคืน จำนวนทั้งสิ้น 209 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 209 ฉบับ รวมมูลค่า 57,670,209 บาท และในห้วงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2561

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

“ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 6” สามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดโฉนดที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆหลายรายการ โดยสรุป ดังนี้ 

1. ด้านการจับกุม

1.1 จับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 21 ราย

1.2 ของกลางทั้งสิ้น 15 รายการ

1.3 มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 994,850 บาท

2. ด้านการไกล่เกลี่ย

2.1 ไกล่เกลี่ยสำเร็จ สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้

จำนวน 347 ราย ดังนี้

1) คืนโฉนดที่ดิน จำนวน 303 ราย/โฉนด 346 ฉบับ

รวมมูลค่า 270,893,045 บาท

2) คืนรถยนต์ จำนวน 8 คัน

รวมมูลค่า 1,530,000 บาท

3) คืนรถ จยย. จำนวน 8 คัน

รวมมูลค่า 174,600 บาท

4) คืนทรัพย์สินอื่นๆจำนวน 69 รายการ รวมมูลค่า 6,244,420 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 278,842,065 บาท

2.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย จำนวน 25 ราย

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ และการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาร่วมพิธีรับมอบโฉนดที่ดินคืน จำนวนทั้งสิ้น 303 ราย

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคือโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชนลดความเลื่อมล้ำของสังคม

 

เรื่องและภาพโดย: วัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าวภูมิภาค จาม.com ประจำจังหวัดพิษณุโลก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com